Бутиков избор и индивидуален подбор на имоти.

Сграда на топ място в Центъра

ПОЛЮСИ предлага за продажба сграда с изключително местоположение в гр. София. Сградата се състои от сутерен, партер, 5 над партерни етажа и покривна тераса. Конструкцията е стоманобетонна, с преградни тухлени зидове.

В момента сградата е необитаема и е за основен ремонт – настилки, стенни покрития, дограма, изграждане на инсталации, изграждане на асансьор в съществуващата асансьорна клетка, столарски работи и пр. В сутерена функционира фирма с дългосрочен договор за наем.

Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура, застроен основно с масивни сгради – държавни учреждения, банкови офиси, магазини, заведения за хранене и др. Обектът има стабилен градоустройствен режим. Районът е напълно благоустроен, транспортно достъпен, с изградена инфраструктура.

Сградата предоставя възможност за изграждане на офисни площи, вкл. малки офиси тип кантори, хотел, търговски площи, др.

Сутеренът и част от партера са отдадени под наем.